Zalando är en jättestor klädkedja som fokuserar på nätshopping. Man har en stor logistikcentral i Brunna, en bit utanför Stockholm. Här arbetar många personer som är utlandsfödda och som saknar kunskap i vilka rättigheter man har som anställd. Nu larmar personalen om arbetsvillkoren på Zalando.

– Personal som jobbar i returen står längst ner, på våningar ovanför arbetar cheferna. Ofta står dem och övervakar oss eller filmar oss. (En anonym arbetare på Zalandos logistikcenter.)

Klädjätten svarar på larmet och menar att de tar informationen extremt allvarligt. Zalando menar på att arbetsvillkoren är ett viktigt fokus och att de ständigt upprättar sociala standarder som granskas två gånger per år.
Något mer som Zalando fått stark kritik för är deras betygssystem. Detta system har tydliga kopplingar till underrättelsetjänsten Stasis som fanns i Östtyskland under 90-talet. Tanken är att de anställda ska betygsätta varandra. Syftet är att öka produktionen genom konstruktiv feedback. Kritiken riktas dock mot klädjätten eftersom den här typen av underrättelsetjänst ökar stressen för personalen då de ständigt är övervakade. Det är väldigt svårt som arbetare att veta om man blir bedömd utifrån sitt arbete eller sitt ord. Just nu pågår en utredning för att ta reda på om det här betygssystemet är olagligt eller inte.