Specialpedagogjobb via bemanningsföretag

Det är inte ovanligt att skolor har tillfälliga behov av avlastning för ordinarie personal, eller kräver uppstöttning på grund av sjukfrånvaro eller föräldraledighet. När det gäller specialpedagoger kan detta vara särskilt svårt på grund av de specifika arbetsuppgifterna. Istället för att spendera mycket tid och resurser på att rekrytera en lämplig person för den aktuella tjänsten, kan detta vara ett jobb för en specialpedagog som arbetar via ett bemanningsföretag. I denna artikeln ges en vidare överblick av fördelarna med att konsulterande specialpedagog.

Att låta specialpedagoger jobba på konsultbasis

Det kan vara särskilt svårt för skolor att rekrytera till mindre orter eller där annonserade tjänster är på mindre än heltid. Likaså om skolan har behov av uppstöttning under vissa perioder av hög arbetsbelastning på ordinarie personal, kan en optimal lösning vara att anlita ett bemanningsföretag. Specialpedagoger som jobbar via bemanningsföretag är vanligen öppna för deltidstjänster och har större flexibilitet vad gäller geografisk plats än personer som söker fast anställning.

Fördelar med specialpedagogbemanning

Det finns flera fördelar med att anlita ett bemanningsföretag för behov av specialpedagoger. Naturligtvis kan det finnas mindre skillnader mellan olika företag, men generellt gäller för samtliga professionella bemanningsföretag det nedanstående:

  • Kvalitet. Bemanningsföretaget ansvarar för att specialpedagogen är legitimerad och har ett fläckfritt utdrag från belastningsregistret. Ett professionellt bemanningsföretag är öppna med denna information och har inga problem med att uppvisa denna dokumentation.
  • Flexibilitet. Bemanningsföretaget ansvarar för att de specialpedagoger de samarbetar med möter kraven som skolan ställer. Om den tillsatta specialpedagogen inte uppfyller förväntningarna är det betydligt enklare att lösa en ersättare än om skolan själv anställer.
  • Erfarenhet. Specialpedagoger som har arbetat genom bemanningsföretag en tid utvecklar en djup förståelse för olika organisationer och arbetssätt. De har erfarenhet, såväl bra som mindre bra, från andra skolor, vilken de bär med sig till nya organisationer. Om så anses lämpligt, är sannolikheten stor att de är villiga att dela med sig av denna erfarenhet.
  • Långsiktig relation. De flesta bemanningsföretag ser ett mervärde i att skapa och underhålla en långsiktig relation med olika skolor. Skulle därför ett framtida behov av ytterligare resurser uppstå, är sannolikheten stor att ett befintligt samarbete med ett bemanningsföretag kan utnyttjas.