Trots att de flesta utbildade musiker till slut blir frilansare är intresset för att lära sig göra affärer otroligt litet. Professor i entreprenörskap, Thomas Arctaedius , menar att eleverna på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm tycker att den affärsmässiga biten av ett artistskap är krångligt.

– De studenter som kommer in på utbildningen vill enbart fokusera på att lära sig sitt instrument bättre. Få saknar intresse i den affärsmässiga biten.

Thomas poängterar vikten av kursen och utbildning i entreprenörskap.

– Då de flesta som studerar musik faktiskt blir frilansare är det otroligt viktigt att ha med sig rätt verktyg inom frilans.

Thomas Arctaedius undervisar just nu i en kurs som lär eleverna om entreprenörskap, affärskunskap och frilansverksamhet. Intresset för kursen har varit svalt men snart kommer den bli obligatorisk. De flesta som utbildar sig till musiker blir frilansare, det är alltså otroligt viktigt att då även förstå hur man marknadsför sig själv. Några rekommendationer som entreprenörer ger till blivande musiker är att paketera sin produkt, se sig själv som företagare och försöka att jobba i team med andra. Att paketera sig själv och marknadsföra sig kan vara väldigt svårt för många. Men man ska våga berätta om varför man är så bra på det instrument eller den genre man är verksam inom.