Sverige har länge haft ett starkt rykte som ”work-life-balance”-land. Ett land där vi värdesätter just balansen av lagom mycket arbete och vila. BBC har dock gjort ett undersökande program där resultaten ser helt annorlunda ut. Bara sedan 2010 har antalet sjukskrivna sexdubblats. För sju år sedan var antalet sjukskrivna drygt 6000 människor för anpassningsstörningar. I nuläget är fler än 36 000 människor sjukskrivna för samma saker. Att många dessutom återgår till samma sorts arbete efter sin sjukskrivning är också en anledning till att man blir sjuk igen.

I BBC:s video ”Balance Burnout – The Young Swedes on Sickleave” ser man tydligt att människor inte blir utbrända av för mycket jobb, utan av kontroll och resurser på arbetsplatserna. Med andra ord handlar det snarare om ledarskap och arbetsmiljö än om för många timmar. Därtill ingår flera andra faktorer naturligtvis, som den press och de krav många unga, framförallt tjejer, känner i sina liv.

– Man ska vara hälsosam, ha tid att vila, vara social, ha tid för sin partner och samtidigt ha många vänner. Detta säger Cecilia Axeland, en av många unga kvinnor som blivit utbrända.

Även Selene Cortes, utbrändhetsexpert på Mind menar på att pressen ökat de senaste åren. Mycket hänger ihop med sociala media som bland annat Instagram där man känner en stress över att visa upp sitt perfekta liv.