Roger Akelius

Roger Akelius är en svensk entreprenör och filantrop, känd för att ha grundat fastighetsföretaget Akelius Residential Property.

Uppväxten och de första affärerna

Född i Stora Mellby, en liten by i sydvästra Sverige, började Roger Akelius sin entreprenörsbana tidigt. Som elvaåring tog han sitt första sommarjobb och spenderade sina första löner på en kamera och ett tält.

Vid tretton års ålder gjorde han sin första fastighetsinvestering – en sommarstuga, finansierad av sin tredje sommarlön.Denna tidiga affärssinne skulle komma att definiera Akelius karriär och framgångar.

Roger Akelius – Från Programmeringsböcker till Fastighetsimperium

 • Programmeringsböcker
  • Startade sin karriär med att skriva och sälja programmeringsböcker
  • Böckerna finansierade hans tidiga fastighetsköp
 • Fastighetsimperium
  • Grundade Akelius Residential Property AB
  • Fokus på att förvärva och förvalta bostadsfastigheter
  • Expansion internationellt med fastigheter i flera länder
Födelseår Första Sommarjobb Första Fastighetsinvestering
1940-talet Elva års ålder Tretton års ålder (Sommarstuga)

Utbildningen och de första böckerna

Efter att ha blivit gymnasieingenjör och tagit en teknisk examen vid Lunds universitet, där han också studerade matematik, fick Akelius en lektorstjänst på Chalmers. Samtidigt arbetade han på IBM Svenska AB. Han märkte en brist på kurslitteratur inom programmering och bestämde sig för att skriva egna böcker. Hans första bok, ”Modern Cobol”, blev en framgång och följdes upp av flera andra kursböcker inom IT och projektledning.

Revolutionen inom premieobligationer

I boken ”Allt om premieobligationer” från 1974, beskrev Akelius hur man kunde uppnå en årlig avkastning på 57 procent med låg risk. Detta ledde till att premieobligationer blev extremt populära och Akelius grundade ett företag som specialiserade sig på rådgivning och belåning av dessa värdepapper. Hans arbete med premieobligationer hade en stor inverkan på den svenska marknaden och han hjälpte även det norska finansministeriet att etablera ett liknande system.

Böcker om skatteplanering

År 1982 publicerade Akelius ”Akelius Skatt”, en bok som väckte stor uppmärksamhet och bidrog till ett ökat intresse för skatteplanering under 1980-talet. Hans årliga uppslagsbok ”Skatt & Placeringar” blev en bestseller och kom ut i nya utgåvor varje år under en lång tid. Akelius blev snart känd som en av Sveriges främsta experter på området.Roger Akelius är en svensk entreprenör och filantrop, främst känd för att ha grundat fastighetsbolaget Akelius Residential Property.

Utvecklingen av skattesystem

Akelius utvecklade även ett dataprogram för deklarationer och skatteberäkningar, vilket blev en stor del av hans inkomster. Företaget Akelius Skatt blev en framgångsrik verksamhet som tillhandahöll tjänster till revisorer och hade ett brett produktutbud, inklusive veckobrevet Skattenyheter och omfattande kursverksamhet.

Försäkringsbolaget på Cypern

År 1987 grundade Akelius ett försäkringsbolag på Cypern, vilket lockade till sig 160 000 kunder och hanterade ett sparkapital på 5 miljarder kronor. Detta var en del av en trend där svenskar kunde placera pengar skattefritt i utländska kapitalförsäkringar. Akelius sålde sin andel i bolaget 2006, men dess påverkan på den svenska finansmarknaden var betydande.

Grundandet av Akelius Fastigheter

Det var år 1994 som Roger Akelius lade grunden till vad som skulle bli Akelius Residential Property AB, ett fastighetsbolag som gjorde sina första köp i Göteborg, Helsingborg och Trollhättan. Bolaget växte snabbt och blev en av de största aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden. För mer mer information besök ##domain##.

Akelius Residential Property idag

Idag har Akelius Residential Property ett fastighetsbestånd värderat till omkring 68 miljarder kronor. År 2022 utökade företaget sin portfölj med fastigheter för cirka 5 miljarder kronor i städer som Montreal, Toronto och Boston, vilket visar på företagets internationella räckvidd och fortsatta expansion. Läs mer om Rebecca Ferguson här.

Sammanfattning

Roger Akelius har haft en mångsidig karriär som sträckt sig från att vara författare av programmeringsböcker till att bli en framstående fastighetsmogul och filantrop. Hans tidiga intresse för affärer och investeringar har lett till skapandet av ett internationellt fastighetsimperium och bidragit till utvecklingen av finansiella system både i Sverige och internationellt.

Eva-Marie Sundberg
Senaste inläggen av Eva-Marie Sundberg (se alla)