Sven Hirdman

Sven Hirdman är en erfaren svensk diplomat och ambassadör, känd för sitt arbete i Ryssland och sitt engagemang i internationella relationer.

Tidig Liv och Utbildning

Henrik Sven Hirdman, född den 28 september 1939 i Stavanger, har haft en lång och framstående karriär som svensk diplomat, ambassadör och statssekreterare. Hirdmans karriär började med att han gjorde värnplikten 1958 vid Tolkskolan.

Efter militärtjänsten fortsatte han sina studier vid Uppsala universitet, där han studerade slaviska språk och tog en politices magister med statsvetenskap som huvudämne.Denna akademiska grund lade en stark bas för hans framtida arbete inom internationella relationer.

  • Utbildningsbakgrund
    • Värnplikt: Tolkskolan, 1958
    • Högskoleutbildning: Uppsala universitet
    • Huvudämne: Statsvetenskap
    • Examen: Politices magister
Födelsedatum Födelseort Utbildningsinstitution Examen
28 september 1939 Stavanger Uppsala universitet Politices magister

Tidig Karriär och Utrikesdepartementet

Hirdmans arbete vid Utrikesdepartementet (UD) började 1963 och sträckte sig fram till 1994. Hans tidiga karriär inkluderade stationeringar i såväl Moskva som London under 1960-talet. Under perioden 1969–1972 tjänstgjorde han som biträdande direktör vid Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), vilket gav honom värdefull insikt i internationell säkerhetspolitik.

Från Statssekreterare till Ambassadör

Mellan åren 1979 och 1982 tjänstgjorde Hirdman som statssekreterare i Försvarsdepartementet under försvarsministrarna Eric Krönmark och Torsten Gustafsson. Efter regeringen Fälldins avgång tog Hirdmans karriär en ny vändning när han utnämndes till ambassadör i Tel Aviv, med sidoackreditering i Nicosia, från 1983 till 1987. Hans diplomati och ledarskap under denna tid är fortfarande väl ihågkommet.

Långvarig Tjänst i Moskva

Ett av Hirdmans mest betydelsefulla uppdrag var som Sveriges ambassadör i Moskva mellan åren 1994 och 2004. Under denna tid var han även doyen för den diplomatiska kåren där. Hirdmans arbete sträckte sig utöver Ryssland och han var sidoackrediterad som ambassadör i flera andra länder i regionen, vilket visar på hans djupa engagemang och påverkan i Östeuropa och Centralasien.
Sven Hirdman är en erfaren svensk diplomat och ambassadör som bidragit till svensk utrikespolitik under flera decennier.

Engagemang Efter Diplomatkarriären

Efter sin aktiva diplomatkarriär fortsatte Hirdman att engagera sig i olika organisationer. Han var bland annat ordförande i svenska avdelningen för Transparency International 2008–2009 och introduktör för främmande sändebud i UD mellan 2005 och 2011. Hirdman är också ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien sedan 1990, vilket visar på hans fortsatta engagemang i säkerhets- och försvarspolitiska frågor.
Läs mer om Eva Röse här.

Publikationer och Säkerhetspolitiskt Inflytande

Som en erkänd expert inom säkerhetspolitik har Hirdman publicerat flera böcker och rapporter. Hans bok ”Ryssland och svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst” som senare uppdaterades till ”Sverige i stormaktspolitikens mitt – Om diplomati och utrikespolitik”, reflekterar över hans erfarenheter och ger insikter i Sveriges roll i internationell politik. Hirdman är en ofta anlitad föredragshållare som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Personligt Liv och Familj

Sven Hirdman är son till språklektorn Einar Hirdman och Charlotte Schledt, samt sonson till Gunnar och Maj Hirdman. Han är också bror till Eili och Yvonne Hirdman, varav den senare är författare till boken ”Den röda grevinnan”, som handlar om deras mor Charlotte. Hirdman är gift med Marianne Ljungqvist och har tillsammans med henne tre döttrar.
Läs artikeln om ämnet Al Nassr här.

Sammanfattning av En Framstående Karriär

Sven Hirdmans karriär som diplomat och ambassadör har varit lång och framgångsrik. Han har tjänstgjort Sverige med stolthet och skicklighet, och hans arbete har haft en varaktig inverkan på landets utrikespolitik och internationella relationer. Hans bidrag till säkerhetspolitiken och hans publikationer fortsätter att vara relevanta och inflytelserika i dagens politiska diskussioner.

Eva-Marie Sundberg
Senaste inläggen av Eva-Marie Sundberg (se alla)