Gustav Vasa

Gustav Vasa, som grundade den svenska kungaätten Vasa, ledde upproret mot dansk överhöghet och blev Sveriges kung 1523.

Uppror och Befrielsekrig

Gustav Vasa – Sveriges Landsfader och Reformator

Gustav Vasa, född Gustav Eriksson, är en centralgestalt i svensk historia, känd för sitt uppror mot unionskungen Kristian II efter det ökända Stockholms blodbad. Hans strävan efter makt inleddes som ett befrielsekrig och slutade med att han lade grunden för ett enat Sverige utanför Kalmarunionen.

Gustav Vasa etablerade även Vasaätten som Sveriges första monarkiska dynasti, vilket innebar början på ett arvrike. Under hans regeringstid infördes ett centralstyre och en evangelisk statskyrka baserad på Martin Luthers lära.

Viktiga händelser under Gustav Vasas regeringstid

 • Stockholms blodbad
  • En massavrättning som ägde rum år 1520
  • Utlöste uppror mot Kristian II
 • Befrielsekriget
  • Startade som en reaktion på Stockholms blodbad
  • Gustav Vasa ledde kampen för Sveriges självständighet
 • Reformationen
  • Införandet av protestantismen i Sverige
  • Statskyrkan baserades på Martin Luthers lära

Fakta om Gustav Vasa

Födelsedatum Regeringstid Dödsdatum
12 maj 1496 1523–1560 29 september 1560
Grundade dynasti Religionsreform Noterbar händelse
Vasaätten Evangelisk-luthersk statskyrka Stockholms blodbad

Grundandet av den Svenska Nationalstaten

Gustav Vasas roll i att etablera en svensk arvmonarki har med tiden kommit att ses som en hörnsten i skapandet av den moderna nationalstaten Sverige. Intressant nog är det den 6 juni, dagen då han valdes till kung av riksdagen i Strängnäs 1523, som nu firas som Sveriges nationaldag. Hans image som landsfader har varit stark, speciellt från det sena 1800-talet, där han betraktats som en viktig nationell symbol. Men en modern och mer kritisk historiesyn har belyst hur han med brutala metoder och intensiv propaganda befäste sin makt.
Liknande artikel Claes Malmberg.

Släktbakgrund och Uppväxt

Gustav Vasa härstammade från en familj av riddare och riksråd. Hans far, Erik Johansson (Vasa), och mor, Cecilia Månsdotter (Eka), tillhörde båda det svenska högfrälset. Familjen Vasa hade dock en relativt blygsam början i det uppländska lågfrälset, och det var först med generationer av framstående förfäder som de nådde högre status. Gustavs farfar och farfarsfar hade båda varit riddare och riksråd, vilket banade väg för Gustavs senare framgångar.

Politiska Allianser och Äktenskap

Erik Johanssons politiska förbindelser var av stor betydelse för Gustav Vasas framtid. Genom sitt giftermål med Cecilia Månsdotter var Erik svåger med Sten Sture den yngre, vilket placerade den unga Gustav nära maktens centrum. Dessa släktband skulle visa sig vara avgörande för Gustavs framtida karriär inom det svenska riket.

Kungligt Blod och Familj

Gustav Vasa kunde även räkna kungligt blod i sina ådror genom sin farmor, Birgitta Gustavsdotter (Sture), som härstammade från kung Sverker den yngre. Trots att kopplingen var avlägsen, gav det honom ytterligare legitimitet. Av Gustavs sju syskon överlevde endast han och en syster, Margareta Eriksdotter, till vuxen ålder. Margareta skulle senare gifta om sig efter att hennes första make avrättades under Stockholms blodbad.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Peter Apelgren.

Födelse och Uppväxtmiljö

Gustav Vasa föddes troligen den 12 maj 1496Lindholmens gård i Orkesta socken. Han växte upp på Rydboholms slott, som var i hans fars ägo, även om det ibland diskuteras om detta faktiskt var hans födelseplats. Familjen ägde också Eka gård, det gamla stamgodset till Ekaätten. Namnet Gustav är troligen hämtat från hans fars morfar, Gustav Anundsson Sture.
Gustav Vasa, Sveriges kung 1523-1560, grundade den moderna svenska staten och ledde reformationen.

Reformationen och Kyrkans Omstrukturering

Under sin tid som kung genomförde Gustav Vasa en omfattande reformation av kyrkan i Sverige, inspirerad av Martin Luthers läror. Detta innebar att den katolska kyrkans inflytande minskade och en luthersk statskyrka etablerades. Detta steg var inte bara religiöst utan också ekonomiskt motiverat, då det gav kronan tillgång till kyrkans rikedomar.

Ekonomiska Reform

Gustav Vasa är även ihågkommen för sina ekonomiska reformer. Han arbetade för att stabilisera och förbättra rikets finanser, vilket var av stor vikt för att konsolidera hans styre och finansiera det centraliserade statsväsendet. Genom att ta kontroll över kyrkans egendomar och införa nya skatter kunde han öka kronans inkomster betydligt.

Arvet efter Gustav Vasa

Gustav Vasas arv sträcker sig långt bortom hans död år 1560. Hans insatser för att skapa en stark och centraliserad stat och hans roll i att grunda den svenska kyrkan har haft bestående effekter på Sveriges politiska och religiösa landskap. Trots att hans metoder ibland ifrågasatts, är hans betydelse för den svenska historien oomtvistlig.

Eva-Marie Sundberg
Senaste inläggen av Eva-Marie Sundberg (se alla)