Lina Thomsgård är en svensk författare, journalist och grundare av Rättviseförmedlingen, känt för sitt engagemang i jämställdhetsfrågor.