Gustav Vasa, som blev kung 1523, är känd för att ha lagt grunden till det moderna Sverige och befriat landet från dansk överhöghet.