Göran Lambertz är en svensk jurist som varit justitieråd i Högsta domstolen och Sveriges justitiekansler.