Frank Lucas var en ökänd narkotikahärskare på 1970-talet, känd för att smuggla heroin till USA i soldaters kistor från Vietnam.